The Rolex brand is known for the best luxury replica watches in the world. several more with free shipping

AKTYWUJ SUKCES!

Wybierz swoją ścieżkę udziału w projekcie

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wieku do 29 roku życia. Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo lub pracujących, których wynagrodzenie nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Image

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy wśród 50 osób (28 K, 22 M) w wieku od 18 do 29 lat, które pracują lub zamieszkują, w tym uczą się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego z jednej z następujących grup:

 • osoby bierne zawodowo (30 osób);
 • osoby pracujące (20 osób) w tym:
  • ubogo pracujące (tj. osoby których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
  • osoby zatrudnione w ramach umów krótkoterminowych oraz osoby pracujące w ramach umów cywilno – prawnych, których wynagrodzenie miesięczne nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

Ścieżka szkoleniowa

PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE / KOMPETENCJE NA RYNKU PRACY UCZESTNICZĄC W JEDNYM Z WYBRANYCH SZKOLEŃ

 • BARMAN
 • KUCHARZ
 • SPAWACZ
 • ELEKTROMONTER Z UPRAWNIENIAMI SEP
 • MAGAZYNIER

DLA 33 UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZAPEWNIAMY PŁATNY 3 MIESIĘCZNY STAŻ ZAWODOWY!
Stypendium stażowe w wysokości 1336,76 brutto!


Organizujemy również inne szkolenia, wg zapotrzebowania uczestników.

Ścieżka dotacyjna

Zdobądź dofinansowanie na nową działalność gospodarczą w kwocie 23 050 zł oraz wsparcie finansowe pomostowe w wysokości 1 000 zł przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania! Zapewniamy wsparcie w zakresie przedsiębiorczości – „szkolenie ABC przedsiębiorczości” oraz wsparcie doradcy ds. przedsiębiorczości!

W ramach projektu zapewniamy

 • zwrot kosztów dojazdu
 • catering
 • materiały szkoleniowe
 • stypendium szkoleniowe 6,89 netto
 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Pośrednictwo Pracy
 • Grupowe Poradnictwo Zawodowe

Aktualności

Nabór Wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Informujemy, że nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe trwa od 19.07.2021 r. do 26.07.2021 r.

Nabór Wniosków o Wsparcie Pomostowe

Informujemy, że nabór wniosków o wsparcie pomostowe trwa od 10.03.2021 r. do 17.03.2021 r.

Nabór Biznesplanów

Informujemy, że termin naboru Biznesplanów  na ścieżkę dotacyjna projektu  potrwa od 22.02.2021 r. do 28.02.2021 r.

Nabór na ścieżkę dotacyjną

Informujemy, że nabór na ścieżkę dotacyjną został zakończony. Nabór trwał od 15.09.2020 do 13.11.2020

Nabór na ścieżkę szkoleniową

Informujemy, że nabór na ścieżkę szkoleniową trwa od 01.09.2020

Czas trwania projektu:

01.09.2020 - 30.06.2022

Wartość projektu:

912 755,30 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

769 270,16 zł


Wszelkich informacji udziela biuro projektu:

Logo organizatora, firmy CentroPlus

Włocławek, ul. Jesionowa 1

tel. 785 857 598

biuro@centro-plus.pl

www.centroplus.pl

Skip to content