PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE / KOMPETENCJE NA RYNKU PRACY UCZESTNICZĄC W JEDNYM Z WYBRANYCH SZKOLEŃ

DLA 33 UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZAPEWNIAMY PŁATNY 3 MIESIĘCZNY STAŻ ZAWODOWY!
Stypendium stażowe w wysokości 1336,76 brutto!


Organizujemy również inne szkolenia, wg zapotrzebowania uczestników.

Skip to content