Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy wśród 50 osób (28 K, 22 M) w wieku od 18 do 29 lat, które pracują lub zamieszkują, w tym uczą się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego z jednej z następujących grup:

Skip to content